Velg side:

Lyngshestlandet eies og drives av Birgit Dorothea Nielsen og Geirmund Vik. Lyngshestlandet vil være igangsettere og bidragsytere i prosjekter for bevaring og utvikling av lyngshesten. Lyngshestlandet vil prioritere prosjekter med utgangspunkt i hesterasens geografiske, kulturelle og historiske tilknytning til Troms og spesielt Nord-Troms. Prosjektene må være i tråd med oppdatert kunnskap.

Lyngshestlandet kan også tilby kortere turer med lyngshest, gardsbesøk og enkelte aktiviteter med hesterasen, med utgangspunkt i garden vår Dalvesia i Nord-Troms. Der driver vi også et lite oppdrett under navnet Stall Reisa.

Geirmund tildeles Kongens fortjenestemedalje

Under årets Riddu Riđđu festival arrangeres det et miniseminar om lyngshesten i forbindelse med at Geirmund tildeles fortjenestemedaljen for sitt arbeid med lyngshesten

Les mer

Et spesielt oppdrag

Hverdagsklubben i Nordreisa menighet lærer om hvordan Nordreisa kirke blei bygd - og hvordan tømmeret blei frakta.

Les mer

Informasjon om hesterasen og om Lyngshestlandet

Lykken er en lyngshest. Lyngshesten er natur, kultur og næring.

Les mer

Lyngshestlandet under endring

Lyngshestlandet sine endringer vi bestå i at vi dreier reiselivstilbudet fra hovedproduktet lange overnattingsturer på fjellet, til kortere turer (inntil 1 dags varighet), gardsbesøk, enkelte aktivitetsdager, samt tilbud om foredrag/bildespill om...

Les mer

God jul til våre samarbeidsparter og gjester!

Lyngshestlandet har avslutta siste sesong med gjester på lange fjellturer dette året, men fra 2016 vil vi endre litt på Lyngshestlandet sine aktiviteter!

Les mer

Siste overnattingstur med Lyngshestlandet er over

Så kom de hjem, våre siste gjester på overnattingstur i regi av Lyngshestlandet, blide og fornøyde!

Les mer

 
 Geirmund Vik og Birgit D. Nielsen, Flatvoll, 9151 Storslett   Tlf. 777 65 504/918 91 578   post@lyngshestlandet.no
Webdesign: Bjerkli Bilde&Design  Nettløsning: Jørn Holm