Lyngshestlandet tilbyr fjellturer med lyngshest i og ved Reisa nasjonalpark i Nord-Troms. Stall Reisa er et lite oppdrett med lyngshest. Begge aktivitetene drives fra garden Dalvesia i Nordreisa av Geirmund Vik og Birgit Dorothea Nielsen.

Nyheter
Reisa Alddagas er vallak
Hingstene og den ny-kastrerte utnytter siste del av beitesesongen
Les mer

Trollvik Váhkar er far til ei 1.premiert hoppe
Gratulerer så mye til Slettmo Rhiddi og Familien Jacobsen!
Les mer

Siste ordinære sesong er vel i havn
Lyngshestlandet vil redusere tilbudet om turer fra neste sesong - foreløpig ikke avklart om vi vil ha overnattingsturer på programmet - informasjon kommer i løpet av november.
Les mer

Yr og Rosa er blitt søringer
Begge er bedekt med Reisa Álddagas og kom fram til sine nye eiere 22.august.
Les mer

Nydelig bildespill fra Wenche Offerdal
Vi hadde med oss fotograf på oppstart av første tur - se bildene!
Les mer

Vi er i gang med sommerens turer!
Lyngshestlandet avslutter sin ordinære drift etter årets sesong - fulltegna turer og stor interesse for rasen! - Fantastisk!
Les mer

Nyhetsarkiv

 
 Geirmund Vik og Birgit D. Nielsen, Flatvoll, 9151 Storslett   Tlf. 777 65 504/918 91 578   post@lyngshestlandet.no
Webdesign: Bjerkli Bilde&Design  Nettløsning: Jørn Holm  
Stall Reisa Hest i Turistnæringa Reisegarantifondet